Установка очищення питної води

Установка очистки питної води

При інтенсивних викидах промисловими підприємствами всієї таблиці Менделєєва різко скорочуються джерела питного водопостачання. Існуючі технології очищення питної води (фізико-механічні, традиційна фільтрація, хімічні, біохімічні і т.д.), як правило, розраховані на вузький клас речовин, що очищаються, не забезпечують встановлених вимог щодо якості та надійності очищення.

Традиційні методи знезараження питної води (наприклад, хлорування) у звичайних умовах діють лише на вегетативні неспороутворюючі форми бактерій. Крім того, метод хлорування за наявності у воді навіть у невеликих кількостях – органічних сполук (фенол, бензол тощо) призводить до утворення концерогенних речовин.

Найбільш перспективними для механічного очищення води є запатентовані МПФ “ІНКЕРІ” конструкції фільтрів з фторопластовими фільтроелементами. Вони стійкі до агресивних середовищ, кислот, лугів, біологічно нейтральні. Отримано відповідний висновок Київського інституту гігієни для використання зазначених фільтроелементів у питному водопостачанні. Фільтри забезпечують будь-яку необхідну тонкість очищення – 1,3,5,10 та 20 мікрон. Залишковий вміст механічних домішок не більше 0,3 мг/л.

Нова технологія із застосуванням озонаторів та проточно-кавітаційних змішувачів призначена для знищення всіх видів патогенної мікрофлори, включаючи найбільш стійкі форми споронесучих організмів та вірусів; знезараження води від токсинів, складних органічних сполук (бензол, фенол, нафтопродукти) та розчинених пестицидів (карбофос, байлетон, кельтан, ридоміл та ін.).

Технологія заснована на ініціювання у водних розчинах за допомогою проточно-кавітаційного змішувача та озону реакцій глибокого окислення органічних речовин до нетоксичних сполук таких як вода, вуглекислий газ тощо, або до нерозчинних (випадають в осад) хімічно нейтральних фрагментів, що легко уловлюються традиційними методами, та руйнування дезоксирибонуклеїнової кислоти мікроорганізмів.

Принциповою відмінністю запропонованої технології від відомих способів очищення є використання замість традиційного хлорування озонування з проточно-кавітаційним змішувачем.

Процеси змішування та гомогенізації в ПКС базуються на використанні гідродинамічної кавітації та пов’язані з фізико-механічними ефектами (ударні хвилі, кумуляція, автоколивання, вібротурбулізація, випрямлена дифузія), що виникають при колапсі кавітаційних бульбашок.

Внаслідок такого впливу створюються умови для протікання гідромеханічних, фізичних та хімічних процесів, які у звичайних умовах утруднені або неможливі.
Для оптимального використання всіх переваг проточно-кавітаційного змішувача вода повинна пройти попередню двоступінчасту очистку в блоці фільтрації.

Технологія пройшла експериментальну апробацію під час очищення від нафтопродуктів, складних органічних сполук та знезараження води від найбільш стійких форм мікроорганізмів.

Технічні характеристики:

1. Продуктивність, м3/год 2,5 – 10
2. Робочий тиск, МПа 0,6
3. Вміст механічних домішок, мг/л
на вході до 1000;
на виході до 0,25.
1. Вміст органічних домішок, мг/л
на вході до 500;
на виході 0,001.
1. Габарити, м:
– ширина 2,0;
– Довжина 2,0;
– Висота 2,0.

pit-voda

Також можна коло із нержавіючої сталі купити в роздріб по доступній ціні.